No278咖啡色丝袜美腿高跟丝足写真套图32P丝袜模特Legku丝袜

No278咖啡色丝袜美腿高跟丝足写真套图32P丝袜模特Legku丝袜

天地之精气,其大数常出三入一,故谷不入半日则气衰,一日则气少矣。 二气之标本异,故经病之化,或从乎标,或从乎本也。

无怪误解填塞空窍者之滋议也。黄连一两半夏半升栝蒌一枚小陷胸汤非但治小结胸,并可通治夹滞时邪,不重不轻,最为适用。

详五方所伤之旨,其例有三∶风伤筋,酸伤筋,湿伤肉,甘伤肉,自伤者也;热伤气,苦伤气,寒伤血,咸伤血,伤己所胜也;热伤皮毛,是被胜伤己也,辛伤皮毛,亦自伤者也。散阴颇阳,言阴气散失者脉颇类阳也。

赤者,心火之色,心主血也。浮之小急,如刀口也。

在手者阳中之阳,谓手三阳经也。土者生万物而法天地,故上下至头足,不得主时也。

三焦郁热,毒火炽盛,非三黄、石膏不足以祛之。胁偏疏者,胁骨欹斜而不密也。

Leave a Reply