No254红丝美足高跟写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

No254红丝美足高跟写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

而常有脾泄者,以肉豆蔻配半夏曲,加神曲、麦芽作丸,尤有奇效。又,脏腑在内、为本,各脏腑之经络在外、为标,此脏腑经络之标本也。

而又属足经,故沉。故用旋覆代赭石汤,以养正而散余邪也。

只言藏结无热舌胎滑者,不可攻,未尝言藏结有热舌胎不滑者,亦不可攻也。大纲三法,用之得当,其邪立解,用违其法,变病百出。

又曰:厥阴条中有伤寒,脉滑而厥者,里有热也,白虎汤主之,可证此条之非里有寒矣。世本小青龙汤主之在寒去欲解也之下,错简也。

只宜温补,不当散邪,故以茯苓四逆汤主之。程知曰:冒者,神识不清,如有物为之冒蒙也。

咽则因物而咽,以应地气。欲饮水者,与水则哕,其后发热者,必大便复□而少也,以小承气汤和之,不转失气者,慎阳明病,潮热大便微□者,可与大承气汤,不□者,不可与之也。

Leave a Reply