Ugirls爱尤物No1294嫩模灵微微私房黑色开档连体渔网透视秀豪乳翘臀诱惑34P灵微微爱尤物

Ugirls爱尤物No1294嫩模灵微微私房黑色开档连体渔网透视秀豪乳翘臀诱惑34P灵微微爱尤物

又云∶夫损,易知而速焉;益,难知而迟焉。又云∶胡麻不可合食并蒜,令疾血脉。

崔禹云∶食,长毛发。始于足太阳,五十度而终于足太阳,故曰卫出下焦也。

又云∶临食勿道死,事勿露食。生水浸取汁饮之,止消渴。

素女曰∶有五征五欲,又有十动,以观其夫五征之候,一曰面赤,则徐徐合之;二曰乳坚鼻汗,则徐徐纳之;三曰嗌干咽唾,则徐徐摇之;四曰阴滑,则徐徐深之;五曰尻传液,徐徐引之。  予于喘嗽二病,寻究端倪,会类治法,逐证填方,不以重复自嫌,其间搜集不尽者,将俟后之明敏,藉此为左券云尔。

《拾遗》云∶日干者,温补多食,去面,饮酒食。又云∶凡饮食无故变色,不可食,杀人。

又云∶鱼死二目不合,食之伤人。又云∶白蜜不可合葱韭食之,伤人五脏。

Leave a Reply