No3190嫩模萌奈子女仆制服主题私房三点式内衣秀豪乳翘臀惹火诱惑42P萌奈子秀人网

No3190嫩模萌奈子女仆制服主题私房三点式内衣秀豪乳翘臀惹火诱惑42P萌奈子秀人网

若大便如常,或自利,当导其气自小便出,宜五皮饮,加生料五苓散。沉者是痈脓,浮者是痰。

最要早觉早灸为上。皆盈,乃注于经脉。

诸急证,宜先以牙皂末搐鼻取嚏。以三种兼证而较审之,则癫必多痰,而狂必多火、多风也。

溢则水留,即为胀,候在足太阳之外大络。挟火者,清神汤以凉之。

其脉多微缓,或涩或紧,或细或濡者,以微应皮毛,缓应肌肉,涩应血脉,紧应筋膜,细濡应骨髓耳。故平人气象论曰∶脏真高于肺,以行荣卫阴阳也。

 方书谓其源有五,一曰天行时气,二曰七情内郁,三曰体虚外感,四曰身热搏于风冷,五曰食炙、饮法酒、服丹石等热毒。导去其水,使水少减;复补其火,使二气平和,则病去矣。

Leave a Reply