No4913女神芝芝Booty白色连衣短裙配超薄黑丝半脱露蕾丝内衣诱惑写真72P芝芝秀人网

No4913女神芝芝Booty白色连衣短裙配超薄黑丝半脱露蕾丝内衣诱惑写真72P芝芝秀人网

却用针线缝合其皮,又四围用黑龙散敷贴。 麻仁丸,即小承气汤方加麻仁、杏仁、芍药也。

热甚便实者,减去人参加大黄普济大头天行病,无里邪热客高巅,芩连薄翘柴升桔,蚕草陈勃蒡蓝元。待大小便通后,却服损药。

然冬肾水阴至而寒,复以天气寒则腠理闭密,而阳气收藏固守于内,则适当其平,而以能内外之寒。若腹大满不通与小承气汤微和胃气,勿大泄也。

或用早稻秆烟之,疮口水出即愈。夫三焦乃水谷传化之道路,自口至胃上口为上焦,下至胃下二肠分处为中焦,下至传化出处为下焦,通曰三焦。

然既身内有阴寒者,止为杂病,终莫能为汗病也。或微热未除者,凉膈散调之。

或云紧大而长者,传写之误也。内则用追风丸,倍加乳香以伸筋,如法服之,无不愈者。

Leave a Reply